Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Ръководство


Директор
Силвия Тодорова, Проф., д-р
(+359 2) 9792515; (+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bg



Заместник-директор
Юрий Кълвачев, Проф., д-р
(+359 2) 9793989; (+359) 878 457425
email: kalvachev@ic.bas.bg



Научен секретар
Стела Минковска-Додова, Доц., д-р
(+359 2) 9793576
email: stelamin@ic.bas.bg


Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign