Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Атестационна комисия


Председател
Маргарита Габровска, Проф., д-р
(+359 2) 9793578
email: margo@ic.bas.bgЧленове
Йорданка Каракирова, Доц., д-р
(+359 2) 9793591
email: daniepr@ic.bas.bg


Владимир Георгиев, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792594
email: vlado@ic.bas.bg


Съобщения

12 Март 2021
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign