Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > За нас English

Добре дошли в Институт по катализ - БАН!  

Институтът по катализ на Българската академия на науките е създаден на 01.04.1983 г. на базата на лаборатория “Кинетика и катализ”, започнала своята дейност през 1963 г., и сега е водещ център по катализ в страната и Югоизточна Европа. Институтът наброява 58 служители, от които 5 са професори, 15 са доценти, 12 са главни асистенти и 3 са асистенти. В структурата на ИК има 3 лаборатории и 11 тематични групи. Научният съвет на ИК се състои от 17 учени. Институтът има права да обучава докторанти по специалностите: химична кинетика и катализ, химия на твърдото тяло и нефтохимия и нефтохимичен синтез.


Още за института...
 


11.09.2023

Информация за Лаборатория „Биоенергия“ (Л4) към Център за компетентност ХИТМОБИЛ. Част от лабораторията е разположена в ИК-БАН, извършва научни и технологични изследвания в областта на разработване на технология за реформинг на биогаз до водород и пречистване на био-водорoд.

За повече информация ТУК.


Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign